UDIDD header Research banner GettyImages-1178574685.jpg

Yr Uned ar Gyfer Datblygu Mewn Anableddau Deallusol a Datblygiadol

Amdanom ni

Cenhadaeth yr uned ar gyfer datblygu mewn anableddau deallusol a datblygiadol yw gwella ansawdd bywyd ac ansawdd y gwasanaeth a ddarperir i bobl ag anableddau deallusol a'u teuluoedd a'u gofalwyr

Cysylltu â ni

Os oes gennych ddiddordeb yn unrhyw ran o'n hymchwil neu os hoffech weithio gyda ni, cysylltwch â'r Athro Ruth Northway